Skargi i wnioski

W dniu 17 maja 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, które określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Prezes Sądu Okręgowego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu okręgowego lub sądu okręgowego i sądu rejonowego oraz skarg dotyczących działalności prezesów sądów rejonowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczącego działalności sądu jest prezes tego sądu, którego działalności skarga dotyczy.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Okręgowego w Koszalinie na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7; 75-541 Koszalin.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Okręgowego w Koszalinie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres: wizytacyjny@koszalin.so.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Biuro Obsługi Interesantów.

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d