Sekcja Spraw Rodzinnych

Kierownik Sekcji

Adam Bubacz - Sędzia Sądu Okręgowego

Kierownik Sekretariatu

Justyna Witczak

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 114 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 737

fax: 94 34 28 898

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Rozpoznaje w I instancji sprawy o rozwód, separacje i unieważnienie małżeństwa.

Sekcja Spraw Rodzinnych działa w ramach I Wydziału Cywilnego.

Prowadzone repertoria

  • 2C - dla spraw o rozwód, separacje i unieważnienie małżeństwa;
  • Ns - dla spraw o separację rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego, spraw o ubezwłasnowolnienie;
  • Co - dla spraw o wyłączenie sędziego, ponowne wydanie tytułu wykonawczego, o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia w sprawach rodzinnych.

Rejestr zmian dla: Sekcja Spraw Rodzinnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-11-02 09:51:12
Publikacja w dniu:
2021-11-02 09:51:12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Sekcji Spraw Rodzinnych
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
Zmiana kierownika sekcji