Petycje

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 j.t.).

Artykuły

Rejestr zmian dla: Petycje