Mediacje

Informacje ogólne

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

https://www.mediacja.gov.pl

 

Bezpłatne dyżury mediatorów Polskiego Centrum Mediacji odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00- 17:00 w BOI Sądu Rejonowego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34.

 

Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie

Izabela Sobolewska - Sędzia Sądu Rejonowego

Dane kontaktowe

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Koszalinie
ul. Władysława Andersa 34
75-950 Koszalin

tel. 94 34 28 835

Artykuły

Rejestr zmian dla: Mediacje