Lista sędziów wraz z podziałem czynności

I Wydział Cywilny

Sędzia SO Marek Ciszewski

Sędzia SO Iwona Dziurko

Sędzia SO Jacek Grześkowiak - Przewodniczący Wydziału

Sędzia SO Barbara Krzemianowska

Referendarz sądowy Andrzej Półtorak

Sędzia SO Iwona Szkudłapska-Ćwik

Sędzia SO Piotr Walenciak

Podział czynności sędziów orzekających w I Wydziale Cywilnym

I Wydział Cywilny - Sekcja Spraw Rodzinnych

Sędzia SR del. Agnieszka Augustynowicz

Sędzia SO Adam Bubacz - Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego

Sędzia SO Justyna Celińska - Prezes Sądu Okręgowego

Sędzia SR del. Magdalena Matwiej

Sędzia SO Grażyna Okulicz

Sędzia SO Małgorzata Przykucka

Podział czynności sędziów orzekających w I Wydziale Cywilnym - Sekcji Spraw Rodzinnych

II Wydział Karny

Sędzia SR del. Ireneusz Łysiak

Sędzia SO Jacek Matejko

Sędzia SO Robert Mąka - Przewodniczący II Wydziału Karnego

Sędzia SR del. Anna Pisarczyk

Sędzia SR del. Anna Monika Rutecka-Jankowska

Podział czynności sędziów orzekających w II Wydziale Karnym

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Sędzia SO Katarzyna Krystowczyk

Sędzia SO Waldemar Katzig - Przewodniczący Wydziału

Podział czynności sędziów orzekających w III Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sędzia SO Tomasz Krzemianowski - Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału

Sędzia SO Henryk Lis

Sędzia SR del. Marcin Mazur

Sędzia SR del. Marcin Myszka

Sędzia SO Ewa Niemczyk

Podział czynności sędziów orzekających w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

V Wydział Karny Odwoławczy

Sędzia SO Marek Mazur

Sędzia SR del. Rafał Podwiński

Sędzia SO Grzegorz Polewiak

Sędzia SO Sławomir Przykucki - Rzecznik prasowy

Sędzia SO Renata Rzepecka-Gawrysiak

Sędzia SO Marek Walentynowicz

Sędzia SO Przemysław Żmuda - Przewodniczący Wydziału

Podział czynności sędziów orzekających w V Wydziale Karnym Odwoławczym

VII Wydział Cywilny Odwoławczy

Sędzia SR del. Piotr Boguszewski

Sędzia SO Urszula Fijałkowska - Przewodnicząca Wydziału

Sędzia SO Dariusz Jarząbek - Zastępca Przewodniczącej Wydziału

Sędzia SO Czesław Podgórny

Sędzia SO Grzegorz Rudy

Sędzia SR del. Izabela Sobolewska

Sędzia SO Wiesława Stawczyk

Podział czynności sędziów orzekających w VII Wydziale Cywilnym Odwoławczym

VIII Wydział Wizytacyjny

Sędzia SO Justyna Celińska

Sędzia SO Iwona Dziurko

Sędzia SO Henryk Lis

Sędzia SO Sławomir Przykucki

Sędzia SR del. Izabela Sobolewska

Sędzia SR del. Stanisława Strauchmann

Sędzia SO Przemysław Żmuda

Podział czynności sędziów orzekających w VIII Wydziale Wizytacyjnym

Lista sędziów delegowanych

Sędzia SO Jarosław Stebelski - delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na czas nieokreślony na podstawie art. 77 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Rejestr zmian dla: Lista sędziów wraz z podziałem czynności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-01-22 10:59:50
Publikacja w dniu:
2021-01-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-01-07 12:00:09
Publikacja w dniu:
2021-01-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Marcin Igel
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-01-05 13:28:11
Publikacja w dniu:
2021-01-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2021-01-04 08:35:56
Publikacja w dniu:
2021-01-04
Zmiany:
Podejrzyj