Informacja dla osób niepełnosprawnych

Budynek Sądu Okręgowego w Koszalinie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Został wyposażony w optymalne rozwiązania umożliwiające dotarcie do Biura Obsługi Interesanta oraz do sal rozpraw.

Przy ul. Ludwika Waryńskiego oraz ul. Jana Matejki znajdują się miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych (w płatnej strefie parkowania).

Po obu stronach głównego wejścia do budynku oraz wewnątrz (na parterze) znajdują się podjazdy, umożliwiające swobodne przemieszczanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w Biurze Obsługi Interesanta znajduje się platforma do transportu osób na wózkach inwalidzkich.

W Sądzie (na parterze budynku) znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacja dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Sądem Okręgowym w Koszalinie za pośrednictwem:

W sprawach szczególnie skomplikowanych osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 94 34 28 871 lub przez e-mail: Kliknij aby zobaczyć. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy, jaką chcemy załatwić w sądzie. Zostanie zapewniona obsługa osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, sąd zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach z Sądem Okręgowym w Koszalinie osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Rejestr zmian dla: Informacja dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2020-08-27 07:37:10
Publikacja w dniu:
2020-08-27
Zmiany:
Podejrzyj