Dostęp do informacji publicznej

O dostępie zainteresowanych osób do informacji znajdujących się w posiadaniu Sądu Okręgowego w Koszalinie każdorazowo decyduje, na wniosek zainteresowanego, Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu w zakresie swojego działania bądź upoważniona przez nich osoba.

Wypełniony wniosek można:

  • przekazać bezpośrednio w Biurze Podawczym sądu,
  • przesłać pocztą na adres sądu z dopiskiem:
    Prezes Sądu Okręgowego
    ul. Waryńskiego 7
    75-541 Koszalin

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej