Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Logo Stowarzyszenia SOS dla RodzinyBezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018 r.

Dla kogo:

 1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie, jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).
 2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Jaki cel:

Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe.

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:

 • Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych.
 • Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych.
 • Konsultacje z psychiatrą.
 • Prawna (adwokat, komornik, radca prawny).
 • Mediacje.
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej.
 • Schronienie z zasobów Ośrodka (w Szczecinie i w Policach).
 • Materialna w zakresie mi.n. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego, dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej.

Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:

 • pomoc psychologiczna,
 • o organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej.

Gdzie szukać pomocy:

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie – Stowarzyszenie SOS dla Rodziny

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin

tel.: 663 606 609

Godziny otwarcia:
 • poniedziałek: od 8:00 do 20:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)
 • wtorek-piątek: od 8:00 do 18:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)
 • sobota: od 8:00 do 12:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny) oraz od 12:00 do 15:00 dyżur telefoniczny

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie

ul. Bema 27, 73-150 Łobez (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

tel.: 663 606 608

Godziny otwarcia:
 • poniedziałek: od 13:00 do 20:00
 • wtorek-piątek: od 11:00 do 18:00
 • sobota: od 8:00 do 12:00

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia "SOS dla Rodziny" w Szczecinie http://www.sos.home.pl

Rejestr zmian dla: Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-08-17 13:33:04
Publikacja w dniu:
2021-08-17 13:33:04
Zmiany:
Podejrzyj