Konta bankowe

DOCHODY (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)

09 1010 1599 0143 4222 3100 0000 - NBP o/o Szczecin

SUMY NA ZLECENIE, ZALICZKI (np. zaliczki na biegłych, kuratorów)

46 1010 1599 0143 4213 9800 0000 - NBP o/o Szczecin

DEPOZYTY (np. wadia, poręczenia majątkowe, gwarancje, zabezpieczenia)

PLN 64 1130 1017 0021 1001 5590 0004

USD 37 1130 1017 0021 1001 5590 0005

EUR 21 1130 1017 0021 1001 5590 0002

CHF 48 1130 1017 0021 1001 5590 0001

GBP 91 1130 1017 0021 1001 5590 0003

KRK (wpłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego)

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000- NBP o/o Warszawa

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-02-06
Publikacja w dniu:
2017-02-06
Opis zmiany:
Dodano numer rachunku do wpłat za za udzielenie informacji z KRK.