Egzekucja alimentów z zagranicy

Wniosek o egzekucję alimentów na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych z dnia 18.12.2008 r.:

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. Wniosek o egzekucję (można zrobić to na druku), z którego ma wynikać:
  • od kogo na czyją rzecz są zasądzone alimenty,
  • z jakiego wyroku (wyroków),
  • od kiedy są zaległości i w jakiej kwocie,
  • dane osobowe przedstawiciela ustawowego, uprawnionych oraz dłużnika (data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania),
  • wszystkie znane dane dot. dłużnika (adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia z adresem, numer identyfikacyjny lub ubezpieczenia społecznego za granicą, numer konta, numer telefonu, itp.),
  • informacja czy toczyła się bądź toczy egzekucja komornicza w Polsce,
  • czy wnioskodawca pobiera/pobierał alimenty z Funduszu Alimentacyjnego;
 2. Międzynarodowe skrócone odpisy aktów urodzenia uprawnionych (w oryginale – w USC zostaną wydane bez opłaty skarbowej, gdy wnioskodawca zaznaczy, iż potrzebne są do egzekucji alimentów);
 3. Zupełne odpisy aktów urodzenia, gdy dzieci pochodzą ze związku pozamałżeńskiego;
 4. Wypełniony druk zaległości alimentacyjnych;
 5. Wypełniony druk dot. konta bankowego;
 6. Kserokopie wyroków z klauzulą wykonalności;
 7. Zaświadczenia szkolne uprawnionych, którzy ukończyli 16 lat;
 8. Akt małżeństwa w przypadku alimentów zasądzonych na współmałżonka.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie egzekucji (dla potrzeb ośrodków pomocy społecznej – Fundusz Alimentacyjny, 500+ itp):

Wniosek powinien zawierać:

 • numer sprawy,
 • oświadczenie o dokonanych wpłatach przez dłużnika w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających wydanie wniosku o wydanie zaświadczenia.

Rejestr zmian dla: Egzekucja alimentów z zagranicy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
Zaktualizowano listę dokumentów, jakie należy złożyć.